blogpost

Geen ‘ik’ zonder ‘wij’: hoe verbindende communicatie het leven viert

Dacht jij soms ook al eens ‘Waarom toch al dat gepraat over verbinding? Als ik iets nodig heb, dan zoek ik het zelf wel uit.’ – ja ik begrijp je wel. Ook ik was sceptisch. Maar dat spreken over verbinding, daar zit wel degelijk iets achter. Mensen die elkaar goed aanvoelen en durven spreken over de strubbelingen waar zij mee zitten, kunnen een duurzame relatie opbouwen. Dit wil Imboorling nu juist bereiken. Wij willen dat jij je op een zo aangename manier mogelijk kan voortbewegen in je leven en je werk. Hiervoor kunnen de principes van verbindende communicatie jou helpen.

verbinding in communicatie: met vrienden praten

Al dat spreken over verbinding vindt zijn grondslag in de filosofie. Aristoteles sprak als eerst over de mens als een zoön politikon: enkel in het samenleven kan de mens openbloeien tot zijn waar potentieel. Ook vandaag denken vele filosofen nog na over de sociale dimensies van het leven. Ook ik peinsde ontelbare uren over de betekenis van mens-zijn en hoe nauw deze verbonden is met alle andere mensen om ons heen. Mijn denktraject voerde me uiteindelijk tot het concept van interconnectedness. Interconnectedness – of interafhankelijkheid – duidt op hoe de sociale bestaansvoorwaarden van een mens liggen bij het bestaan van andere mensen. Een illustratie hiervan is je biologische moeder: zonder haar kon jij niet geboren en uitgedragen worden (en je vader, die verdient ook wel wat lof natuurlijk). Maar denk ook aan al je andere familieleden, je leerkrachten, je vrienden, je fruitboer en de fruitplukkers. Zij waren allemaal noodzakelijk om te overleven en je te ontwikkelen tot het sociale wezen dat je vandaag bent. Dezelfde regels van interafhankelijkheid zijn merkbaar in jouw bedrijf: ieders functie is afhankelijk van die van alle anderen. Zonder de leerkrachten geen directeur, zonder verpleegsters lopen de artsen er verloren bij.
Verbinding op school

Dit is een belangrijk inzicht omdat het een ideaal aanbiedt van hoe je best zou handelen. Als je niet kan (over)leven zonder andere mensen, dan moet je zorgen dat deze in leven blijven én dat zij hun band met jou willen verderzetten. Ook dit idee vindt zijn weerslag in onze “spreekdaden” – onze communicatie. In je bedrijf dient de interafhankelijkheid tussen je collega’s erkend te worden door op een verbindende manier met elkaar te communiceren. Zo ontstaat er een aangename sfeer in jouw bedrijf waar iedereen zich gewenst en belangrijk voelt. Wat verbindende communicatie allemaal inhoudt kan je proeven in een inspiratiesessie van Rondpunt.

Een schenenschopper geraakt niet ver in zijn leven, want mensen willen op den duur hun hand niet meer aanreiken om te helpen. Enkel door op een verbindende wijze jouw noden te communiceren, en ook rekening te houden met de noden van je gesprekspartner, kan je je verder ontwikkelen. Interafhankelijkheid is een lot dat we allemaal dragen, de vraag ligt bij jou of je deze bestaanswijze wilt ontkennen of vieren.
Verbinding met groep vrienden
Lili Allard

Lili Allard