blogpost

Verander je leiderschapsstijl om het geluk van je werknemers te verhogen.

Minder dan 1 op de 5 Vlamingen is écht gelukkig met zijn werk. Met 112 000 Belgen die arbeidsongeschikt zijn door burn-out of depressie, kunnen we wel stellen dat geluk op het werk een kritieke toestand heeft bereikt. Hoe krikken we ons welzijn terug op? Hoe investeren we het best in het geluk van onze werknemers? Een belangrijke schakel in dit proces is het omvormen van de dominante bedrijfscultuur. Stap 1: inzetten op authentieke leidinggevenden die eigenaarschap nemen van hun eigen leven.

Investeer in een positieve mindset: van TGIF naar TGIM

Met een werkweek van veertig uur spendeert de gemiddelde Vlaming veel tijd in de werkomgeving – online of offline. Het is daardoor belangrijk dat ze zich veilig voelen in de organisatie en hun bestede tijd als zinvol ervaren. De taak van een leidinggevende is om een cultuur te creëren waar mensen zich gerespecteerd voelen, zich kunnen ontplooien en zich voldaan voelen wanneer ze terugkeren naar huis. Als je werkelijk wilt investeren in het geluk van je werknemers is het cruciaal om ze in de eerste plaats te benaderen als mensen en niet enkel vanuit hun functie in het bedrijf. De zorg voor jouw werknemers als prioriteit nemen, leidt tot een positieve cultuur waar coöperatie en respect de bovenhand nemen.

Wil je het welzijn van je werknemers verhogen? Begin met je eigen geluk. Een leidinggevende die niet goed in zijn vel zit, veerkrachtig noch flexibel is, en die geen weet heeft van diens eigen levensmissie, zal niet verbindend kunnen leidinggeven. Deze verbindende vorm van leidinggeven is enkel mogelijk als de leidinggevende zich authentiek opstelt en open is over zijn kwetsbaarheden.

De grootste voorwaarde voor een fijne werkomgeving is een leidinggevende die bereid is om te veranderen, en ook naar zichzelf durft te kijken om deze verandering te realiseren. In ons traject ‘ja of JA? De strategie van het geluk’ leer je samen met jouw medewerkers wat het betekent om duurzaam geluk te creëren op de werkvloer. Voor je het weet is de mentaliteit van jouw medewerkers omgedraaid van ‘Thank God It’s Friday’ naar ‘Thank God It’s Monday!’
It's communication, baby!

It's communication, baby!

Is de spanning om te snijden in je bedrijf? Na 20 jaar begeleiding van diverse groepen medewerkers en leidinggevenden, geven we je graag 1 goede raad: kijk als leidinggevende naar je communicatie. De grootste oorzaken van strubbelingen op en naast de werkvloer zijn namelijk ondermaatse sociale- en communicatieve vaardigheden. Voor een effectievere communicatie geven we jou graag deze drie tips mee:

Verander je taalgebruik

Taal is een representatie van bredere ideeën, waarden en normen, en hebben daardoor een aanzienlijk effect op de houding die mensen zullen aannemen. Gebruik jij nog woorden zoals ‘personeelskost’, of ‘evaluatiegesprek’ ? Zulke woorden drukken de typische hiërarchische cultuur uit die focust op prestatie en cijfers en minder op de menselijke waarde van je organisatie. Wil je een horizontale, persoonlijke cultuur vormen in je bedrijf? Vervang de termen dan naar ‘investering’ of ‘feedback gesprek’. Hiermee toon je enerzijds dat je je medewerkers benadert als mensen die de kans krijgen om zichzelf te ontplooien en anderzijds dat je als organisatie in uitwisseling wilt staan met hen.

Creëer een open feedback cultuur

Het begrip ‘commUNIcatie’ toont ons dat het in ons spreken in de eerste plaats moet gaan over U en Ik, niet Ik en U. Luister naar de wensen van je medewerkers. Verbindend leidinggeven wordt gekenmerkt door samenwerking en verbondenheid, niet controle en alleenheerschappij. Een goede leidinggevende durft toe te geven dat die fouten maakt en leert dat kwetsbaarheid geen teken van zwakte, maar sterkte is. Doordat medewerkers zich gehoord voelen, zullen ze ook sneller bereid zijn te luisteren naar jouw wensen.

Investeer in verbindende communicatie

Wil je inzetten op duurzame communicatievaardigheden binnen jouw team? Neem dan zeker een kijkje bij onze trajecten ‘rondpunt, verbinding als het vierkant draait’ en ‘waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond’. Samen zoeken we waar het spaak loopt, hoe het beter kan én vormen we je team in een mum van tijd om naar een daadkrachtige groep waarbij iedereen met respect en empathie de ruimte krijgt om hun verwachtingen te uiten.
Lili Allard

Lili Allard

De wereld is mijn speelveld en de pen my weapon of choice. De mens is een raar beestje en daarom ook het beste voer voor filosofisch gemijmer. Samen gaan we met deze blog op pad naar de betekenissen van geluk, vrijheid, verbinding en meer.