blogpost

Pesten verbannen met verbindende communicatie

Deze week is het de 18de Vlaamse Week tegen pesten. Een recente studie van Idewe toont aan dat 6,4% van de mensen op het werk pestgedrag ervaart. Verbale agressie, uitsluiting, in verlegenheid brengen en zelfs fysieke pijn is wat gepeste mensen met regelmaat ervaren. Hoe kunnen we met verbindende communicatie pestgedrag uit de wereld bannen?

Pesten op de werkvloer

Men kan zeggen dat pesten het tegenovergestelde is van verbindend communiceren. Verbindend communiceren betekent immers dat je er alles aan doet om de ander te begrijpen en je er tegelijk ook alles aan doet om zelf begrepen te worden.

Wanneer men pest, is er geen enkele uitwisseling van begrip. Wat de gepeste denkt of voelt, wordt totaal genegeerd.

En, hoe kunnen we de pester begrijpen?

Mensen zijn behoeftige wezens en iedereen probeert zijn eigen behoeftes te vervullen. Welke behoefte tracht men te vervullen met pestgedrag?

Als we ons baseren op de behoefte piramide van Maslow, dan pest men vooral om erkend te worden. De pester tracht meer aanzien te verwerven door zich boven de ander te positioneren. Men tracht respect af te dwingen voor het gewaagd optreden om een ander tekort te doen. En men verbergt het intrinsieke gevoel van gebrek aan eigenwaarde en zelfrespect, dat het gevoel van empathie voor anderen in de weg staat.
Pesten piramide maslow

We kunnen (zichtbaar) pestgedrag stoppen door het totaal geen erkenning te geven. Integendeel, we keuren het gedrag zichtbaar af. De pester zal tot inzicht komen dat de behoefte niet wordt vervuld en groeien in denken en gedrag.

En, hoe kan je het pestgedrag afkeuren?

Dat doe je door middel van open communicatie. Je gebruikt het model van geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg met de 4 stappen waarneming, gedachten, gevoelens en verzoek, zoals “Ik voel me opstandig als ik zie dat je X aan het pesten bent. Dat vind ik echt niet OK. Ik vind respect belangrijk en wil graag dat iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. Ik ben bezorgd als je zo doet tegen X omdat ik bezorgd ben dat X zich gekwetst voelt. Kan je hier alsjeblieft mee stoppen en zeggen waarom je dat doet. Vertrouw me, ik wil je echt graag begrijpen.”

Dus, raap je moed bij elkaar en steek je nek uit. Zeg wat je ervaart en dat je dat niet ok vindt. Zo kunnen we samen pesten een halt toe roepen.
Lieve

Lieve Allard